دختر کوچکم ممنونم…

ممنونم ازاینکه پا به دنیایم گذاشتی وزیبا ترین احساس هارادرمن شعله ور کردی… 

ممنونم که با وجودت زندگی یک جوردیگرشد… 

جوری شیرین، که مزه اش تاابد تکرارنشدنی است

با جودت مادرشدم ومادریم رامدیون توام… 

بهارم! گل من، عروسک زیبای من توباهمه عروسک های کودکیم فرق داری… 

آن زمان وقتی عروسکم رامحکم دربغلم می‌فشردم ومادرانه بااوصحبت میکردم همه حس مادریم رادرهمان احساس کودکی میدیدم…

حال تو قشنگ ترین وزیبا ترین عروسک دنیای منی ومن درنگاه شیرین ومعصومانه ات غرق شده ام…

همبازی دوران زندگیم زندگی ازنو رابرایم رقم زدی امیدوارم همیشه زندگیت، افکارت وخواسته هایت نوبماند… 

دوستت دارم دخترم

موضوعات: برای دخترم بارانا  لینک ثابت[دوشنبه 1398-05-14] [ 12:05:00 ب.ظ ]