یامهدی
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   


اردیبهشت 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
جستجو

  به بهانه ای...    ...

توبه یک بهانه ای برای تلاش کردن احتیاج داری

بهانه ای برای ماندن

بهانه ای برای زندگی

بهانه ها گاهی زیبایند وگاهی تلخ

بهانه های زیبا راانتخاب کن تلخی هاراکنار بزن

به خاطر بهانه های زشت ونازیبا زندگی رابه کام 

خودت تلخ نکن…

گاهی به خاطر همین بهانه ها سرشار میشوی از عشق

امید، زندگی

زندگی ازنو آن هم به بهانه ای
زندگی کن گاهی به بهانه ای
صاحبه عبدالملکی 

موضوعات: دست نوشته هایم  لینک ثابت[جمعه 1399-05-17] [ 11:44:00 ق.ظ ]

  قانع باش...    ...

میوه فروش حاضر نبود میوه هایش را ارزان بفروشد. 

در حالی که خود با قیمت مناسبی میوه هارا خریده 

بود.

روزها می‌گذشت مردم زیادی به دکان وی مراجعه می‌کردند 

واو ازتصمیمش کوتاه نمی آمد… 

هرچقدر هم که ازمیوه ها مواظبت میکرد روز به روز پلاسیده تر می‌شدند

وآنها را دور می‌ریخت وهمان طور میوه های جدید را….

روزی کارگری ازآن مسیر عبور کرد به او گفت چند 

روزی است تورا میبینم که میوه هایت را دور میریزی

بیشتر کسانی که به اینجا مراجعه می‌کنند دست خالی

بر می‌گردند داستان چیست؟ 

میوه فروش با غبغه باد انداخته گفت:خریدن این 

میوه ها لیاقت می‌خواهد.

هرکس که لیاقت وتوانش راداشته باشد میخرد

کارگر با نیشخندی گفت:لیاقت تو هم 

همین دور ریختن وبی نصیب شدن از رزق وروزی 

خداونداست. 

حال بیشتر همه ماها حال همان میوه فروشی است

که حاضر است همه چیز راازدست دهد، اما ازخواسته 

اش کوتاه نیاید… 

گاهی باید برای بدست آوردن یک سری چیز هارا از 

دست داد.

همیشه دست خالی پذیرا تر است تا دستانی پر… 

صاحبه عبدالملکی 
ببخش تا خداوند نیز به تو ببخشد… 

موضوعات: دست نوشته هایم  لینک ثابت[سه شنبه 1399-05-14] [ 07:53:00 ب.ظ ]

  تا خودت نخواهی...    ...

همه چیز به خود آدم بستگی دارد

اینکه به جایی برسی یا درجا بزنی یااینکه یک جا نشین باشی

اینکه ازثانیه ها وساعت ها استفاده کنی وکمترین زمان رابه استراحت بپردازی

یا اینکه بیشتر زمانت خواب واستراحتت باشد

اینکه درطول روز لم دهی جلوی تلویزیون وکانال هارا ازبرکنی

یا یک کتاب را با جذابیت تمام بخوانی

اینکه به کارهای خانه وبچه داری مشغول شوی

یا قید کار رابزنی وتخمه بشکنی

تو فقط وفقط خودت هستی که تغییر راایجاد میکنی

بلاتشبیه می‌گویند تا خدا نخواهد برگی از درخت نمی افتد

تا خودت نخواهی برگ های ناامیدی وافسوس وپژمرده همچنان در درخت عمرت باقی میمانند

خودت بخواه بهترین ها را… 

برگ های پژمرده درختت را بتکان تا رویشی جدید

داشته باشی

به امید رویشی از نو… 

صاحبه عبدالملکی 

موضوعات: پندانه  لینک ثابت[یکشنبه 1399-05-12] [ 11:49:00 ق.ظ ]

  من چادری ام...    ...

من یک چادری ام💜

افتخار میکنم به چادری بودنم ..😌

افتخار میکنم به این بال های سیاهی که

سیاهی شب در مقابلشان سر تعظیم فرود می آورد ..😇

و زیبایی آفتاب در مقابلش هیچ است ..

افتخار میکنم به این سیاهی زیبا

که دلم را از هر سیاهی میزداید ..

و ابهت میبخشد به قدم هایم

من ملکه ام ملکه ی چادری

ملکه ای که پادشاه لیاقت میخواهد برای داشتنش!!🙈

من دختر چادری ام😊

به چادری بودنم افتخار میکنم و با افتخار میگویم

من چادری هستم😍

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1399-04-23] [ 04:32:00 ب.ظ ]

  راه حق...    ...

➣🌸🍃﷽🍃🌸
ﺭﺍﻩ ﺣﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﻠﺎم ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻱ ﺻﻔﺎﺕ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم  ﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﻠﺎم ﺍﺳﺖ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ. 

ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

📒سوره مبارکه بقــره آیه ١٣٢

موضوعات: نکات ناب ایه  لینک ثابت [ 04:29:00 ب.ظ ]


  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما