شکرگزاری شبانه

شده هرروز پیتزا بخوری؟ 

شده دلت وسط زمستون ی استخر گرم بخواد و کل روزو شبو توش شنا کنی؟ 

شده فیلمیو دوس داشته باشی همش بزنی عقب چندین روز زوم بشی روش؟

لباسی که عاشقش بودی و خریدی چندین روز پشت هم پوشیدی؟ 

اصلا لب دریا ، کنار ساحل، یا وسط جنگل شده ماه ها همونجا بمونی جم نخوری؟ 

و… 

هزاااار چیزی که عاشششقشی و دوس داری داشته باشی

لذت هرچی لحظه ایه 

فوق فوقش ی روز

مگه میشه نشه عادت… 

عادت چیز خوبی نیس

روزمرگی حتی با خوشیا خوش نمیگذره

باور کن که نمیگذره… 

حالا فهمیدی چرا میگن حکیمه؟ 

چرا میگن رحیمه؟ 

چرا میگن عادله؟ 

حکمتش… 

رحمتش… 

عدالتش… 

میگه اگه خوبی و میچشی یکمم سختی و بچش خوبیا

تکراری نشه… 

عادت نشه… 

مرض نشه… 

اره مرض نشه!

یجا نشینی زخم بستر میاره دیگه نمیاره؟ 

اون وقت ما به فکر اینیم که درد میده ماهی زجه بزنیم و اون بگه نو نو بشین فعلا صدام کن بینم کی وقت میکنم جوابتو بدم🤔

اخه این حرفه؟ 

اونم واسه خالقی که هیچ نیازی به منو تو نداره

تاحالا شده کاری کنیم واسه خودش؟ 

نه… 

چه کاری؟ 

کاریم بوده واسه بندش بوده 

بازم به چی رسیدیم؟؟؟

بنده… 👇

من… 

تو… 

همه ماها

بابا ما سرمونم شونه میکنیم خدمته

اب میخوریم خدمته

نون میخوریم خدمته

دارم واسه خودم کار میکنم،میخورم، میخوابم، حتی نمازیم که میخونم خدمته

اخه بزرگوارتر ازاین خدا سراغ داری؟ 

همینجور بشینیم هواتو داره… 

بعد تو هی بشین غربزن

همش بگو چرا من… 😐😐😐

فکر من در  مسیر جاده غم

فکرتو گره گشای دل من

گمشده ام در پیچ وتاب زندگی

تویی که کنارمی و همیشه ماندنی

خدایا شکرت

موضوعات: شکرگزاری شبانه  لینک ثابت[چهارشنبه 1400-10-22] [ 09:30:00 ب.ظ ]